ติดต่อฝ่ายขาย 086-317-2615

ข่าวสารและกิจกรรม

Home / News & Activity / NiA StartUp Open innovation Project (NIA หาดใหญ่ 2018)

NiA StartUp Open innovation Project (NIA หาดใหญ่ 2018)

24/04/2019

สถานที่ : โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดงาน : เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนใต้ (ศอบต.) จัดสัมมนาในหัวข้อ “Startup 101 for Deep South” โดยมีกิจกรรมและการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ Introduction to Startup Business และกิจกรรมสัมมนา “Workshop on Startup Business”

       เพื่อให้สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปต่อยอดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนต่างๆ จากแหล่งทุน ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Link : https://www.theeleader.com/news-enterprise/nia-startup-open-innovation-project/

Gallery

กลับไป
Facebook Messenger